Boğazkent Havalimanı Transfer

Elparstransfer  Boğazkent , Antalya şehrinin Serik kazasına , ilişkili bir mahalledir . 12 Kasım 2012’de TBMM’de onay edilen 6360 sayılabilir yasa ile mahalle olmuştur .  Boğazkent Beldesi Ahmediye , Kıyı ve Boğazak olmak üzere 3 mahalleye boşanmış olup; Ahmediye Mahallesi: 840 hektar yüzölçüme sahip olup; kuzeyde Serik Belediye sınırından , doğuda Köprü Çayı , güneyde Boğazak ve Kıyı Semtleri , batıda ise Karadayı Belediye sınırıyla çevrilidir . Ahmediye bölümünde Girit muhacirleri yaşar .http://elparstransfer.com/bogazkent-havalimani-transfer/ Burada hayatını sürdüren Girit göçmenlerinin , birbirleriyle akraba meydana gelen bir bölümünün soyunun Osmanlı Dönemi’nde Mısır valiliği yapmış Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın erkek çocuğu Tosun Paşa’ya dayandığı sanılmaktadır . Üstelik buraya yerleşen bir ailenin ismi ” Tosunoğulları ” iken bir zaman ardından bu ad değiştirilmiş ve ” Tosun ” olarak kalmıştır . Boğazkent Havalimanı Transfer Boğazak Mahallesi; 839 hektar yüzölçüme sahip olup; kuzeyde Ahmediye Semti , doğuda Köprü Çayı , güneyde Akdeniz ve batıda ise Akdeniz Caddesi süresince Kıyı Semti ile sınırlıdır . Kıyı Semti ise 491 hektar yüzölçüme sahip olup; kuzeyde Ahmediye Semti , doğuda Akdeniz Caddesi süresince Boğazak Semti , güneyde Akdeniz ve batıda ise Acısu Çayıyla sınırlıdır . Boğazkent Belediyesi , 1998 senesinde kurulmuştur . Belde , Antalya’nın doğusunda , Serik İlçesi’ne ilişkili olup , Antalya‘ya 60 km . , Serik İlçesine ise 8 km . mesafede yer almaktadır . Belde; kuzeyde Serik İlçesi , doğusunda Köprü Çayı , güneyinde Akdeniz ve batısında Belek Beldesi ile çevrilidir . Beldenin yüzölçümü 2170 hektar , nüfusu 5000 olup bu ölçüt yaz aylarında 25 . 000 ‘e civarı çıkmaktadır . Turizimle beraber süratle gelişen beldenin geçim kaynakları; tarım ve nihai yıllarda tesiri yükselen turizmdir . Boğazkent bununla beraber ” Kuş Cenneti ” olarak da bilinmektedir . 207 kuş türünün belirlediği Kuş Cenneti’nde yer alan kuşlardan 38’i yaz ziyaretçisi , 70’i transit , 60’ı da kış ziyaretçisidir . Kuşlar kış ve yaz dönemlerinde üremek amaçlı bölgeye gelmektedirler . Belek belediye Boğazkent sahili , uzunca ve kapsamlı kumsalı mavi bayrağa sahip olmakla beraber o civarı doğaldır ki Caretta Caretta fakatkaplumbağalarının yumurtalarını bırakmayı seçim ettiği on yedi bölgeden birisidir . Etraf ve Orman Bakanlığı Özel Etraf Savunma Müessesesi Başkanlığı aracılığıyla da desteklenen , Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Savunma Projesi Patara ve Boğazkent Havalimanı Transferolmak üzere 2 ayrı kumsalda yürütülmektedir .Boğazkent Havalimanı Transfer